Szczęśliwa 13tka. Artyści z Kresów Białoruś

Serdecznie zapraszamy do Galerii Delfiny dn. 04.06.2014 o godz. 19:00 (środa) na wernisaż wystawy członków Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi pt. "Szczęśliwa 13tka. Artyści z Kresów - Białoruś".

Udział biorą:

Aleksander Bałdakow
Anastazja Chobotowa
Żanna Czysta
Andrzej Filipowicz
Stanisław Górski
Piotr Januszkiewicz
Paweł Kastusik
Stanisław Kiczko
Genediusz Kozieł
Wasyl Martynczuk
Janina Pilnik
Wacław Romaszko

Walentyna Szoba

Wystawa prezentuje twórczość Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi, które skupia prawie stu artystów – malarzy z Grodna, Mińska, Brześcia, Witebska, Mohylewa, Baranowic, Lidy, Wołkowyska. W ciągu 20 lat istnienia Związek zorganizował ponad 280 wystaw zbiorowych w Szczecinie, Białymstoku, Toruniu, Warszawie, Krakowie, Pułtusku, Rzeszowie, Mrągowie, Gdańsku, Lwowie, Wilnie, Witebsku i Mińsku oraz 95 wystaw indywidualnych. Prace plastyków TPP znajdują się nie tylko w zbiorach muzeów białoruskich, lecz także w placówkach kulturalnych innych krajów oraz w kolekcjach prywatnych na wszystkich kontynentach. Praca Stanisława Kiczki pt. „Błogosławiony Maksymilian Kolbe” została wręczona Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II podczas audiencji delegacji ZPB w Watykanie. Malarze z TPP wzięli udział w ponad 100 międzynarodowych plenerach, z czego wiele odbyło się w Polsce. Ostatnio stałym punktem działalności Towarzystwa Plastyków Polskich stała się organizacja własnych plenerów. Co roku malarze z Grodna goszczą u siebie kolegów z innych miast Białorusi oraz przyjaciół plastyków z Polski, Ukrainy i Litwy. Siłami TPP, przy wsparciu Związku Polaków na Białorusi i Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, zorganizowano już 7 plenerów międzynarodowych. Towarzystwo jest organizacją otwartą, w jego działalności mogą brać udział wszyscy, niezależnie od pochodzenia i narodowości. Mimo iż artyści mieszkają poza krajem ojczystym, wspólne zainteresowania pozwalają im, mieszkającym na Białorusi, przebywać w polskim kręgu kulturowym i zachowywać tożsamość narodową, jednoczenie wzbogacając ją o tradycje innych, przyjaznych im, narodowości zamieszkałych na tych terenach.


Stanisław Kiczko, Prezes TPP na Białorusi

Galeria