Międzynarodowa wystawa

20 maja w Galerii Delfiny odbył się wernisaż międzynarodowej wystawy pt. “Spotkania”Biorą w niej udział artyści z Polski: Anna Trochim, Agnieszka Tazbir, Delfina Orłowska- Krasicka, Marek Ruff. Niemiec: Mara Anders, Karin Rindler, Sabine Baer, Alex Fleischer; Francji: Bernard Marie Collet, Bruno Koper.

“Spotkania" – Oś – Wschód – Zachód

Współpraca artystów ze wschodu i zachodu ma długą tradycję, której formą jest projekt “Oś – Wschód – Zachód” a uczestniczą w nim artyści z Polski, Niemiec i Francji. Celem jest wzajemna komunikacja, wymiana poglądów oraz wyrażenie procesu wzajemnego zbliżenia państw europejskich, przy pomocy języka malarskiego. Dlatego planowana na rok 2010 i 2011 seria wystaw nosi tytuł “Spotkania”, przy czym artystom pozostawia się swobodę ujęcia tego tematu. Prezentowane są prace wyrażające osobiste związki w formie abstrakcyjnej lub też w sposób symboliczny.” Wystawa była prezentowana w Darmstadt, Heidelbergu, Berlinie, będzie również w Paryżu. Wystawa czynna do 15 czerwca.

Galeria