Elżbieta Król malarstwo

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy malarstwa Elżbiety Król zatytułowanej "Źródło", które odbędzie się dn. 06.05.2014 o godz. 19:00. Do zobaczenia!

Wystawa  ,,Żródło”
     ,,Obrazy będące na tej wystawie są plastyczną próbą powrotu do źródła - do przeżyć dzieciństwa
i związanych z nimi sposobów wyrażania siebie. Powrót ten, to  próba pozytywnej dezintegracji mająca na celu przejście do następnego etapu twórczości. Wejście w krainę własnego dzieciństwa na tyle dalekie, że odkrywające podstawę emocjonalnego i estetycznego rozwoju.
Nie jest to naśladownictwo dziecięcych zabaw plastycznych lecz przypomnienie tamtych zdarzeń i emocji z nimi związanych i przełożenie ich  na  język koloru i gestu. Całość cyklu  nosi tytuł Źródło. Wszystkie obrazy powstały w ciągu ostatniego pół roku przed wystawą.
   Ostatni z nich jest owocem Pleneru z Miłoszem
w listopadzie 2013 r i zatytułowany jest Świętowit. Szukając symbolu odzwierciedlającego najistotniejsze źródło twórczości Czesława Miłosza jakim jest kultura pogranicza, wywodząca się z przenikania i łączenia kultur, języków, tradycji i historii. Wybrałam postać Świętowita jako najważniejsze bóstwo wszystkich Słowian.”
Elżbieta Król, Warszawa, kwiecień 2014

Elżbieta Król

Studentka studiów doktoranckich na warszawskiej ASP na Wydziale Sztuki Mediów w pracowni prof. L. Tarasewicza oraz pracowni dr. hab. Prota Jarnuszkiewicza. Uzyskała dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP w pracowni prof. Leona Tarasewicza. Uczestniczka wystaw: 2014 Plener z Miłoszem, PKO Bank Polski – Centrala, Warszawa; 2013 3, 2, 1... Start!, Galeria STYK, Warszawa; Dwufaza, Galeria Spokojna, Warszawa; No Budget Show %5, DKK, Lublin (kurator Robert Kuśmirowski); 2012 Rozstanie, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała (kurator Leon Tarasewicz); 2011 DyploMy, Bochenska Gallery, Warszawa; Kolor gestu, Fabryka Trzciny Skwer Hoovera, Warszawa; Artyści Sokratowi, Fundacja Villa Sokrates, Tryjaloh, Galeria Krynki, Krynki; Cykl amerykański, Pałac Sobańskich, Warszawa.

 

 

 

 

Galeria